Logo dsportal.sk

Reality v Dunajskej strede a okolí

DUPOS - Dražba - pozemok v Dunajskej… 77 860 EUR
Pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta Dunajská Streda. Sú umiestnené západne od centra v priemyselnej oblasti mesta…
Dražba bytu v Dunajskej Strede. cena dohodou
Pripravujeme dražbu bytu v Dunajskej Strede, ul. kráľa Žigmunda.
Dražba administratívnej budovy,… 273 000 EUR
Predmetom dražby je administratívna budova súp.č. 5296 na parc.č. 3120/39, trafostanica súp.č. 5566 na parc.č. 2833/26…
Dražba nehnuteľností v Dunajskej Strede… 288 000 EUR
Pripravujeme dražbu Administratívnej budovy a predajne v Dunajskej Strede spolu s príslušenstvom a pozemkami, k. ú.…
Po dohode so záujemcom pripravíme druhú… 120 800 EUR
Cena podľa znaleckého posudku: 161000,- EUR Najnižšie podanie: 120800,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška…
Dražba 4-izbového bytu v Dunajskej… 55 200 EUR
Dátum konania dražby: 09.04.2018 10:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10,…
Dražba nehnuteľnosti v centre mesta… cena dohodou
Pripravujeme opakovanú dražbu nehnuteľnosti (bývalého kultúrneho domu) v Dunajskej Strede, Okres Dunajská Streda, K.ú.…
Dražba rodinného domu v Dunajskej Strede 129 750 EUR
Predmetom dražby je veľkometrážny rodinný dom na Priemyselnej ulici spolu s pozemkami o celkovej výmere 577 m2 v…